PRAKTYKA BADAWCZA w ramach projektu "Sól"

Zapraszamy Studentki i Studentów do współpracy w realizacji projektu "Sól".

O projekcie:
Przedmiotem zainteresowania projektu „SÓL” są istniejące od wielu lat drobne punkty handlowo-usługowe tworzące unikatową tożsamość miasta. Fryzjer, antykwariat, sklepik spożywczy, szewc, parasolnik, zakład fotograficzny, lokal dancingowy, cukiernia - to przykłady miejsc, którym chcemy się bliżej przyjrzeć.
Projekt przewiduje różnorodne działania z pola nauki, sztuki i edukacji, które mają zwrócić uwagę m.in. na proces gentryfikacji i jego wpływ na kondycję wspomnianych miejsc.

Zakres praktyk:
Praktyki skupiać się będą wokół części badawczej projektu i polegać przede wszystkim na pomocy w tworzeniu bazy/mapy takich miejsc w wybranych obszarach Krakowa, przeprowadzaniu wywiadów kwestionariuszowych z ich właścicielami lub wieloletnimi pracownikami. Przewidywana jest również część jakościowa (indywidualne wywiady pogłębione).

Termin:
od stycznia 2012 r.

Zgłoszenia:
Chętne osoby prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres: sol.krakowska@gmail.com (Katarzyna Skąpska, Małgorzata Szczygieł).

Istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia o odbyciu praktyki sygnowanego przez Małopolski Instytut Kultury.